Jeremy Tharp Pennant Logo Musician, songwriter, aspiring visionary. Share » Tharp Me!

Song: Birth

Lyrics:

AHHHHHHHH
AHHHHHHHH
WAAAAAAAHAAAA
AHHHH GOOOOO
WOOOOOOOO
IT HURTS
IT HURTS
IT BURNS
IT BURNS
AHHHHHHHH
AHHHHHHHH
OOOOOOOOH
OOOHAAAAAAA
OOOOOOOOH
WOOOOOOOHAAAAH
WOOOOOOOH
I HATE
HOW COULD YOU DO THIS TO ME?
OOOOOOAAH
AAAAAAAAH
WAAHAAAAA
AAAAAAAH
OOOHOOOOO
WAHHHHHHHH
AHHHHHHHH
HOOHAAAA
Uhh
AHH
AHHHHHHHH
AHHHHHHHH

Aww it's so cute 
Comments